Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Οι στρόβιλοι της Αφροδίτης

Στρόβιλοι στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης
Πηγή στοιχείων : Anne Minard - UT.

Δεν υπάρχουν σχόλια: