Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Μακρινή πηγή ακτίνων γ

Το τηλεσκόπιο Magic στις Κανάριες νήσους
Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: