Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Πιθανή ύπαρξη ζωής στην Δήμητρα

Σύγκριση της Γης και της Σελήνης με τη Δήμητρα
Πηγή στοιχείων : Ian O' Neal - Universe today.

Δεν υπάρχουν σχόλια: