Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

Πιθανότητα ύπαρξης νερού και ζωής στο ηφαίστειο Olympus Mons

Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: