Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

Διαχωρισμός ύλης γύρω από την μαύρη τρύπα του Γαλαξία μας

Το Γαλαξιακό κέντρο
Υποχιλιοστομετρική κι υπέρυθρη άποψη
Απόσταση : 26.000 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : ESO .

Δεν υπάρχουν σχόλια: