Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Στις αυλακώσεις των αέριων γιγάντων μπορεί να κρύβονται κατοικίσιμοι κόσμοι

Πηγές στοιχείων : New scientist κι η ιστοσελίδα που ήδη αναφέρθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: