Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Αστέρια μαμούθ

WR 25 ( δεξιά ) και Tr16-244 ( αριστερά )
Αστέρια υπεργίγαντες
Απόσταση : 7.500 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : ESA Science .

Δεν υπάρχουν σχόλια: