Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

HD 189733b

Έκλειψη
Πηγή στοιχείων : Nature .

Δεν υπάρχουν σχόλια: