Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Η γήϊνη καρδιά του Δία περιέχει περισσότερο πάγο

Πηγές στοιχείων : Science daily κι η ιστοσελίδα που ήδη αναφέρθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: