Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2008

Η έλλειψη κομητών ίσως ευνόησε τη ζωή

Πηγές στοιχείων : New Scientist, David Darling.

Δεν υπάρχουν σχόλια: