Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

Οι γήϊνοι νόμοι σε τροχιά

A view of the European Columbus laboratory installed in its new home on the International Space Station. Columbus was launched with Space Shuttle Atlantis on 7 February 2008. The new module was installed on the starboard side of the Harmony module during a spacewalk on 11 February 2008.
Πηγή στοιχείων : ESA .

Δεν υπάρχουν σχόλια: