Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

Αστεροσκοπείο κοσμικών ακτίνων

Καλλιτεχνική απεικόνιση κοσμικών ακτίνων
Πηγές στοιχείων : Interactions.org , Αστεροσκοπείο Pierre Auger.

Δεν υπάρχουν σχόλια: