Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Γιγαντιαίος πλανήτης γύρω από δυαδικό σύστημα

Η διακύμανση του φωτός στο σύστημα QS Virginis
Απόσταση : 157 έτη φωτός από τον Ήλιο
Πηγή στοιχείων : Βασιλική Αστρονομίκή Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: