Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Ανίχνευση μαγνητισμού σε πίδακα έκρηξης ακτίνων γ

Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: