Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Τα σχήματα των πλανητικών νεφελωμάτων

G292.0+1.8 κι ο υπερκαινοφανής του Kepler
Υπολείμματα υπερκαινοφανών
Απόσταση: 20.000 και 13.000 έτη φωτός αντίστοιχα
Πηγή στοιχείων : Chandra x-ray.

Δεν υπάρχουν σχόλια: