Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Τα πλανητικά βρεφοκομεία

Ο σχηματισμός πλανητών γύρω από ένα νεαρό αστέρι
Πηγή στοιχείων : Αστεροσκοπείο Keck.

Δεν υπάρχουν σχόλια: