Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Ένα νέο είδος αστεριού

Η δομή του ηλεκτρασθενούς αστεριού
Πηγές στοιχείων : Science daily, Arxiv.org.

Δεν υπάρχουν σχόλια: