Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Οι μαύρες τρύπες αναδεύουν τον χωροχρόνο

Δυαδικό σύστημα μελανών οπών - βαρυτικά κύματα
Πηγή στοιχείων : Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: