Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Τα δύο φεγγάρια του Άρη

Ο Φόβος κι ο Δείμος
Πηγή στοιχείων : ESA Space science.

Δεν υπάρχουν σχόλια: