Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Φλας στο Βόρειο Σέλας

Λάμψη μετεωροειδούς του Δεκεμβρίου στη Νορβηγία
Πηγή στοιχείων : NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: