Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Μέτρηση μάζας μελανών οπών

Οι γαλαξίες NGC 524 ( αριστερά ) και NGC 2549 ( δεξιά )
Πηγή στοιχείων : Αστεροσκοπείο Gemini.

Δεν υπάρχουν σχόλια: