Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Μια ιστορία πλανητικού θρήνου

Περιοχή Echus Chasma
Πηγή στοιχείων : NASA Science.

Δεν υπάρχουν σχόλια: