Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Ο κρατήρας Stickney

Ο κρατήρας Sticney στον Φόβο
Πηγή στοιχείων : NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: