Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Τα τυφλά κοσμικά σημεία

Κατανομή της ύλης σ' ένα τμήμα του σύμπαντος
Πηγή στοιχείων : Max Planck Society.

Δεν υπάρχουν σχόλια: