Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Σχηματισμός αστεριών στους νεαρούς γαλαξίες

MS1358arc
Νεαρός γαλαξίας
Απόσταση : 12.5 δισεκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: