Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Νερό στη Σελήνη

Πίδακας ατμού στον κρατήρα Cabeus της πρόσκρουσης
Πηγή στοιχείων : NASA Science.

Δεν υπάρχουν σχόλια: