Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Μια χαοτική περιοχή

Kasei Valles ( αριστερά ) και Sacra Fossae ( δεξιά )
.
Το έδαφος στις τοποθεσίες Kasei Valles και Sacra Fossae
Πηγή στοιχείων : ESA space science.

Δεν υπάρχουν σχόλια: