Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Λεπτομέρειες γέννησης των μεγάλων αστεριών

Κοχλάζων πρωτοπλανητικός δίσκος
Πηγή στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: