Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2009

Οι εκρήξεις υπερκαινοφανών κι η σκοτεινή ύλη

Προσομοίωση έκρηξης υπερκαινοφανούς τύπου Ιa
Πηγή στοιχείων : Πανεπιστήμιο Santa Cruz.

Δεν υπάρχουν σχόλια: