Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

Το SETI άρχισε να έχει αποτελέσματα

Τηλεσκοπική διάταξη αναζήτησης εξωγήϊνης ζωής

Δεν υπάρχουν σχόλια: