Σάββατο, 22 Αυγούστου 2009

Κοσμικές " βρεφικές " φωτογραφίες

UX Tau A
Εξωηλιακό σύστημα ενός εκατομμυρίου ετών
Απόσταση : 450 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : Smithsonian's Science, Spitzer.

Δεν υπάρχουν σχόλια: