Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

M20

Το τρίλοβο νεφέλωμα
Νεφέλωμα εκπομπής
NGC 6514
Απόσταση : 9.000 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : ESO, Hubble.

Δεν υπάρχουν σχόλια: