Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

Οι ηλιακές κηλίδες αναδεύουν τους ωκεανούς

Πηγές στοιχείων : UCAR, Nature, Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: