Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Νέα αστρική καταμέτρηση

NGC 1566 ( αριστερά )
Απόσταση : 68 εκατομμύρια έτη φωτός
NGC 6902 ( δεξιά )
Απόσταση : 33 εκατομμύρια έτη φωτός
.
Αναλογία μεγάλων και μικρών αστεριών στους γαλαξίες
Πηγές στοιχείων : JPL, Galex.

Δεν υπάρχουν σχόλια: