Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

10 χρόνια Chandra x- ray

Κασσιόπεια Α
Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς
Η πρώτη εικόνα από το Chandra x- ray
Πηγή στοιχείων : NASA Science.

Δεν υπάρχουν σχόλια: