Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Χάρτης θερμοκρασιών της Αφροδίτης

Ο νέος χάρτης του Ν. πόλου της Αφροδίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: