Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

E0102

E0102
Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς
Απόσταση : 190.000 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Chandra x-ray.

Δεν υπάρχουν σχόλια: