Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

Κοντά στην περιοχή Ma’adim Vallis

Γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής
Πηγή στοιχείων : ESA Space Science.

Δεν υπάρχουν σχόλια: