Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Ο σχηματισμός ενός εξωηλιακού συστήματος

253-1536
Δυαδικό σύστημα αστεριών με πρωτοπλανητικούς δίσκους
Απόσταση : 1.300 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: