Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2009

Υπερκαινοφανείς στα βάθη του σύμπαντος

Ήτα Καρίνας
Γαλάζιος υπεργίγαντας
Απόσταση : 7.500 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Αστεροσκοπείο Keck, Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: