Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Η ανάπτυξη των νέων εξωηλιακών συστημάτων

Σύμπλεγμα πρωτοαστέρων κοντά στον Rho Ophiuchus
Πηγή στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: