Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008

Ανώτατο όριο αύξησης μελανών οπών

Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία NGC 7052
Πηγή στοιχείων : Universe today , Physorg.com κι η ιστοσελίδα του Hubble που ήδη αναφέρθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: