Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Πρωτοπλανητικοί δίσκοι

Πηγή στοιχείων : ESO .

Δεν υπάρχουν σχόλια: