Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

NGC 2074

NGC 2074
Νεφέλωμα αστρογέννεσης
Θέση : Μεγάλα Νέφη του Μαγγελάνου
Απόσταση : 170.000 έτη φωτός

Δεν υπάρχουν σχόλια: