Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2008

Περσέας Α

NGC 1275
Ενεργός ελλειπτικός γαλαξίας
Απόσταση : 250 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : Hubble , Chandra X - ray .

Δεν υπάρχουν σχόλια: