Τρίτη, 5 Αυγούστου 2008

Σχηματισμός κεντρικών εξογκωμάτων στους πρωτογαλαξιακούς δίσκους

Πηγή στοιχείων : Arxiv.org .

Δεν υπάρχουν σχόλια: