Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Ιστορικοί υπερκαινοφανείς υπό νέα οπτική γωνία

Κασσιόπη Α
Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς
Απόσταση : 10 - 16.000 έτη φωτός

Δεν υπάρχουν σχόλια: