Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Παρακολουθώντας τα επίπεδα του νερού

Ο αισθητήρας Oceanpal στην λίμνη Laja στην Χιλή
Πηγή στοιχείων : ESA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: