Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Η διαδρομή μιας ηλιακής έκλαμψης

Σύγκριση της προεξοχής με το μέγεθος της Γης
Πηγές στοιχείων : Βασιλική αστρονομική εταιρεία, NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: