Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Η μέτρηση των πάγων

H εκτόξευση του CryoSat-2 : 8.4.2010
Πηγή στοιχείων : ESA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: